За автора

Вера Вазoва е племенница на народния поет Иван Вазов и дъщеря на генерал Георги Вазов – героят от Одрин. Тя е цигулар-педагог – завършва образованието си в Швейцария. Освен музиката, развива и таланта си да рисува под вещите насоки на художничката Елисавета Консулова-Вазова – съпруга на чичо и Борис Вазов. Вера Вазова е и изкусен разказвач. Издава множество разкази, но най-известна е с романа-трилогия „Под облачното небе“, проследяващ исторически събития от времето на османското владичество. Вера Вазова има много ярки спомени от чичо си Иван Вазов, който умира, когато тя е на 13 години. За да съхрани историята на патриарха на българската литература, тя е един от най-активните дарители на къщата-музей „Иван Вазов“ в Сопот. Има и голям принос за обогатяване на фонда наВоенно-историческия музей в София, като дарява всички мемоари, ордени, снимки, карти, други документи и личната сабя на генерал Георги Вазов. Но една от най-големите и заслуги е това, че е събрала, съхранила и разказала историятa на Вазовия род в книгата "Иван Вазов и неговите близки".

За автора